Accessibility Tools

Recruitment portal of Krakow University of Economics

Opłaty – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie

Opłaty – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.
 • W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.
 • Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

  UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia i akademik wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie kandydata w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
OPŁATY NA STUDIACH STACJONARNYCH W ROKU AKAD. 24/25

1. Polacy:

■ Studia w języku polskim są bezpłatne.

■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku angielskim wynosi 6 000 zł.


2. Cudzoziemcy:

 • Studia w języku polskim
  ■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku polskim wynosi 6 000 zł.
  Wyjątek stanowi kierunek Prawo (studia jednolite magisterskie). Na tym kierunku opłata wynosi 7 200 zł za każdy semestr.
 • Studia w języku angielskim
  ■ Opłata za jeden semestr studiów prowadzonych w języku angielskim wynosi 6 000 zł.


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.16.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.17.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

OPŁATY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKAD. 24/25

■ Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2024/25 opłata za jeden semestr studiów wynosi 3500 zł na wszystkich kierunkach z wyjątkiem Prawa. Na tym kierunku opłata za jeden semestr studiów wynosi 3600 zł.

■ Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 5800 zł.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.16.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.17.2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie