Accessibility Tools

Global finance and accounting – II stopień

Global finance and accounting – II stopień

Major Program

Global finance and accounting

College

Economics, Finance and Law 

Institute

Institute of Finance

Degree Level

Master’s  program

Academic degree

Master of Science, MSc

Form of study

Full-time /part-time 

Language of instruction

English

Specialty

 • Corporate Finance and Analytics
 • Financial Reporting and Audit 

Student Service Centre

KUE Student Service Centre

O kierunku

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw finansów oraz rachunkowości. Program tego kierunku studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii i finansów jak również umożliwia  zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. 

Realizowane efekty uczenia się uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. 

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA. 

Perspektywy zawodowe

Studenci, którzy ukończą kierunku Global Finance and Accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące.  

Absolwenci kierunku mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach. 

 

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich, ale również w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje naszych absolwentów także do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.  

Potencjalne miejsca pracy:  

 • instytucje finansowe i firmy inwestycyjne, 
 • sektor bankowy, 
 • domy maklerskie,  
 • fundusze PE/VC, 
 • działy księgowe firm, 
 • podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw,  
 • firmy konsultingowe 
 • zarządy firm/działy controllingu 
Atuty kierunku

Studenci po ukończeniu kierunku Global finance and accounting będą mieć niezbędną wiedzę do uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst oraz wiedzy niezbędnej do certyfikacji ACCA i CIMA. 

Specjalności
 • Corporate Finance and Analytics
  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych metod stosowanych w analizach na rynkach finansowych, oraz praktyczne umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych finansowych. Specjalność Corporate Finance and Analytics jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 2 i Level 3.

 • Financial Reporting and Audit
  Specjalność pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowych koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami, projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach, pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie. Specjalność przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie DMA (Diploma in Management Accounting) z modułu P1 i F1 oraz ułatwia uzyskania certyfikatu ACCA gdyż 80% zagadnień z przedmiotów zostało dostosowane do listy wymogów ACCA.