Accessibility Tools

Global finance and accounting – I stopień

Global finance and accounting – I stopień

Major Program

Global finance and accounting

College

Economics, Finance and Law 

Institute

Institute of Finance

Degree level

Bachelor's program

Academic degree

Bachelor of Science, BSc

Form of study

Full-time / part-time

Language of instruction

English

Specialty

 • Banking, Financial Markets and Insurance 
 • Accounting and Corporate Finance 

Matriculation subjects​

First subject: mathematics
Second subject to be chosen from: geography, history, informatics, foreign language or society knowledge

Student Service Centre

KUE Student Service Centre

O kierunku

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw finansów oraz rachunkowości. Program tego kierunku studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii i finansów jak również umożliwia  zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. 

Realizowane efekty uczenia się uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. 

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA. 

Perspektywy zawodowe

Studenci, którzy ukończą kierunku Global Finance and Accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące.  

Absolwenci kierunku mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach. 

 

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich, ale również w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje naszych absolwentów także do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.  

Potencjalne miejsca pracy:  

 • instytucje finansowe i firmy inwestycyjne, 
 • sektor bankowy, 
 • domy maklerskie,  
 • fundusze PE/VC, 
 • działy księgowe firm, 
 • podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw,  
 • firmy konsultingowe 
 • zarządy firm/działy controllingu 
Atuty kierunku

Studenci po ukończeniu kierunku Global finance and accounting będą mieć niezbędną wiedzę do uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst oraz wiedzy niezbędnej do certyfikacji ACCA i CIMA. 

Specjalności
 • Banking, Financial Markets and Insurance
  Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych. Studenci biorący udział w programie dostosowanym do certyfikacji CFA zdobędą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie wiedzy z Programu CFA oraz Kodeksu Etycznego, przyszli analitycy finansowi zyskają mocne podstawy przygotowujące ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych organizacji zawodowych – CFA Institute. Na studiach 1. stopnia specjalność Banking, Financial Markets and Insurance jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 1. 
 • Accounting and Corporate Finance
  Studenci uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Posiądą szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także zagadnienia rachunkowości zarządczej, controllingu, nowoczesnych systemów rachunku kosztów, pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji, komputerowego wspomagania rachunkowości oraz analizy sytuacji finansowej podmiotu, będącej bazą do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Program specjalności dostosowany do certyfikacji ACCA i CIMA. Na studiach 1. stopnia specjalność realizuje przedmioty przygotowujące do certyfikacji ACCA takie jak: Accounting, Financial Accounting, Basic Law, Trade Law, Introduction to Management and Cost Accounting oraz Basics of Management with Elements of Business Ethics. Na studiach 1. stopnia specjalność Accounting and Corporate Finance przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie CBA (Certificate in Business Accounting) z modułów BA1, BA3 oraz BA4.